• آب بندی کامل
• دارای پلمپ
• قابلیت باز و بسته کردن مجدد ظروف حتی پس از شکستن پلمپ
• قابلیت استفاده مجدد از ظروف

در حال بارگذاری ...